Produkty

Informácie

Nakupovanie

Váš nákupný košík je prázdny

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte osobne, alebo zašlite na našu adresu:

 BORTEX,s.r.o., Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo
Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.

Zmluvy, od ktorých nie je možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu sú zmluvy, ktorých predmetom je:

* poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
* predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa 
* predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov spodná bielizeň, plavky...)
 

Podrobné informácie o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy nájdete v obchodných podmienkach.

Formulár na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu