Produkty

Informácie

Nakupovanie

Váš nákupný košík je prázdny

Ochrana zraku

Ochranu zraku tvorí široké spektrum produktov, ktoré slúžia na ochranu očí, ale v príprade potreby aj na ochranu tváre pred rôznymi rizikami. Ochrana zraku je nevyhnutná v prípade prác so štiepavým materiálom, ale aj pri prácach v extrémnych podmienkach, ako je napríklad zváranie či riziko rozstreku škodlivých kvapalín. Kvalitné ochranné pracovné okuliare a ochranné štíty zabezpečia pracovníkovi ochranu pri práci, no zároveň mu nekladú prekážky vo vykonávaní pracovných úloh. Niektoré modely majú ochrannú vrstvu proti zahmlievaniu, vďaka čomu sú vhodné na použitie spolu s respirátorom či polomaskou. V prípade potreby si môžete vybrať z klasických ochranných okuliarov, zváračských okuliarov, alebo ochranných štítov.