Produkty

Informácie

Nakupovanie

Váš nákupný košík je prázdny

Filtre a masky

Ochrana dýchacieho ústrojenstva by mala mať prednosť za každých okolností, pretože akékoľvek poškodenie má vplyv na kvalitu života.

Ochranné celotvárové masky sú skonštruované proti možným rizikám v prostredí s vysokou koncentráciou prachu alebo proti najrôznejším parám, dymu a výparom.

Ochranný dýchací filter je súčasťou ochranného filtračného dýchacieho prístroja ako je napríklad ochranná maska. Je možné ho pripojiť na celotvárovú masku alebo polomasku a vymeniť podľa potreby. Filtre v polomaskách a celotvárových maskách na ochranu dýchacích ciest sa časom zanášajú a opotrebúvajú, preto je nevyhnutné ich pravidelne vymieňať. Filtre k maskám vyberáme podľa typu a značky masky, keďže nie všetky sú spolu kompatibilné. Filtre chránia proti pevným prachovým časticiam, aerósolom, parám a jedovatým plynom.